آموزش های وردپرس

پرسش و پاسخ و عیب یابی های EDD

هنگام خرید و قبل از ارسال به بانک پیغام Please fill out this field داده و به بانک هدایت نمی شود.

تو فایل توابع:

function pw_edd_purchase_form_required_fields( $required_fields ) {
 unset( $required_fields['edd_first'] );
 unset( $required_fields['edd_last'] );
 return $required_fields;
}
add_filter( 'edd_purchase_form_required_fields', 'pw_edd_purchase_form_required_fields' );

 

امکان خرید برای کاربر بدون وارد کردن ایمیل وجود داره؟

سوال قبلی فیلدهای نام و نام خانوادگی رو حذف میکنه،ترکیبش به این صورت جواب این سواله:

<?php
function pw_edd_purchase_form_required_fields( $required_fields ) {
 unset( $required_fields['edd_first'] );
 unset( $required_fields['edd_email'] );
 if(trim($_POST['edd_email']) =='')
  $_POST['edd_email'] = 'noreply@null2null2null2null.null';
 return $required_fields;
}
add_filter( 'edd_purchase_form_required_fields', 'pw_edd_purchase_form_required_fields' );

add_action('edd_pre_process_purchase' , 'black_edd_pre_process_purchase');
function black_edd_pre_process_purchase(){
 if(trim($_POST['edd_email']) =='')
  $_POST['edd_email'] = 'noreply@null2null2null2null.null'; 
}

فعال کردن زمینه دلخواه برای EDD

Enable Custom fields for EDD

<?php
/**
 * Enables CF for EDD
* @author wp-master.ir
 */
function wpm_edd_cf() {
 add_post_type_support( 'download', 'custom-fields' );
}
add_action( 'init', 'wpm_edd_cf' );
?>
#edd

تعداد خرید یک محصول توی EDD

sales count in EDD

<?php $download = new EDD_Download( get_the_ID() ); echo $download->get_sales(); ?>

یا :

<?php echo (int)get_post_meta( get_the_ID(), '_edd_download_sales', true ); ?>

 

بخوانید:  افزونه رایگان کوتاه کننده لینک yon.ir برای وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *