ارور جالب وردپرس،خطا روی خود جی کوئری

بسم الله الرحمن الرحیم. با یه خطای جالب بر خوردم امروز،سایت کلی ارور JavaScript داشت،که یکی از ارورهاش دقیقا خود جی کوئری بود. مضمون خطا این بود: [code lang="js"] Error: Syntax error, unrecognized expression: http://# throw new Error("Syntax error, unrecognized expression: " + a) [/code] و همچنین خطاهای بعدش: [code lang="js"] TypeError: jQuery(...).superslides is not a...