پلاگین رایگان وردپرس

برگه تقلب ووکامرس

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز
Loading...

۱-فعال کردن مرتب سازی در ووکامرس(قسمت جاوا اسکریپت):

jQuery(function(a){a(".woocommerce-ordering").on("change","select.orderby",function(){a(this).closest("form").submit()}),a("input.qty:not(.product-quantity input.qty)").each(function(){var b=parseFloat(a(this).attr("min"));b>=0&&parseFloat(a(this).val())<b&&a(this).val(b)})});

۲-ادیت فرم مرتب سازی:

\woocommerce\loop\orderby.php

۳-اضافه کردن فرک فرم مرتب سازی به انتهای فروشگاه:

   
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', '__woocommerce_catalog_ordering');
function __woocommerce_catalog_ordering(){ echo '<div class="buttom-nav">'.woocommerce_catalog_ordering().'</div>'; }

۴-ادیت برگه فروشگاه:

\woocommerce\content-product.php

۵-بررسی موجودی یک کالا و اضافه کردن وضعیت(موجودی/اتمام موجودی):

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title' , '__woocommerce_after_shop_loop_item_title');
function __woocommerce_after_shop_loop_item_title{
    ?>
        $p_stock = 'mojood';
        if($product->stock == 0){ $p_stock = 'etmam'; }
        ?>
        <div class="product-stcok <?php echo $p_stock; ?>" >
        <b>وضعیت:</b>
        <span>
        <?php
        if($p_stock == 'mojood')
        {
            echo 'موجود';
        }else{
            echo 'اتمام موجودی';
        }
        ?>
        </span>
        </div>
    <?php
}

۶-کوئری گرفتن از سفارشات ووکامرس:

$wc= new WP_Query(array(
	'post_type' => 'shop_order',
	'post_status' =>'wc-completed' // wc-completed , wc-cancelled
)); 
if($wc->have_posts()){
	while($wc->have_posts()) {
		$wc->the_post();
			the_title();
	}
}
wp_reset_query();
سفارش پلاگین وردپرس

No comments yet.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

امتیاز بدهید!
استاد وردپرس را در گوگل محبوب کنید.

تخفیف 10 درصدی تمام محصولات به شرط یک صلوات: کد تخفیف :salavat